MAZARS ROMANIA S.R.L.

  |  01.02.2013

Situatiile financiare si raportarile contabile pentru 2012

In Monitorul Oficial nr. 44 / 21.01.2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 40 / 2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Noutatile aduse de acest ordin vizeaza entitatile care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale

 • Ordinul include prevederi referitoare la:
 • Situatiile financiare anuale ale entitatilor al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic;
 • Raportarea contabila anuala pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic;
 • Entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate;
 • Entitatile nou infiintate;
 • Semnarea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile;
 • Sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor legale privind completarea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale;
 • Entitatile care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Aspecte principale:
 • obligativitatea societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata de a intocmi si depune situatii financiare anuale individuale intocmite in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), incepand cu exercitiul financiar al anului 2012;
 • informatii privind retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a (OMFP nr. 3.055 / 2009) si obtinerea balantei de verificare la data de 31.12.2012, cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS;
 • obligativitatea depunerii, impreuna cu situatiile financiare, si a unei situatii cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a (OMFP nr. 3.055 / 2009).

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.