Procedurile de licitatie in cazul vanzarii, concesionarii sau inchirierii de terenuri care apartin domeniului privat al Statului

Cum sa treceti cu succes “testul” unei licitatii publice atunci cand vreti sa cumparati/ inchiriati/ concesionati un teren care este parte a proprietatii private apartinand Statului Roman?

Pagina 1/2
 1 2   

Din păcate, în acest moment practica privitoare la licitaţiile publice nu este nici uniformă, nici foarte clară, ceea ce conduce de multe ori la soluţii contradictorii.  Setul de reglementări juridice care guvernează procedura de licitaţie publică stabileşte câteva condiţii sine qua non pentru a reuşi să îndepliniţi procedura de licitaţie publică.

 

Atunci când sunteţi interest de cumpărarea, concesionarea sau închirierea unui teren care este parte a domeniului privat al Statului, în calitate de investitor atent, ar trebui să consultaţi prevederile legale care reglementează procedura de urmat în astfel de cazuri. Legea 215/2001 cu privire la autoritatea publică locală, se referă la felul în care “consiliile locale şi cele judeţene decid ca bunurile care aparţin [...] domeniului privat al Statului să fie date în administrare pentru a fi concesionate sau închiriate. Ele decid asupra cumpărării sau vânzării sau concesionării bunurilor aparţinând domeniului privat, in conformitate cu legea. Vânzarea, concesionarea şi închirierea sunt efectuate prin intermediul licitaţiei publice organizate în conformitate cu legea.”Prin urmare, este clar că terenurile care sunt parte a domeniului privat al Statului pot fi vândute, concesionate sau închiriate numai prin intermediul licitaţiei publice, aceasta fiind o condiţie imperativă, care trebuie efectuată “în conformitate cu legea”. Dar ce inseamnă“în conformitate cu legea”, dat fiind faptul că legea 215/1991 nu furnizează nicio reglementare a procedurii ce trebuie urmată?

 

Ne putem îndrepta atenţia asupra prevederilor Legii 50/1991 care reglementează autorizarea executării lucrărilor de construcţii, unde poate fi găsită procedura de urmat în cazul concesionării terenului construibil.

 

De exemplu, terenul deţinut de stat sau unităţi guvernamentale locale, în scopuri de construcţie poate fi vândut, concesionat sau închiriat prin intermediul licitaţiei publice în conformitate cu legea şi prevederile legale privitoare la documentaţia cadastrală de sistematizare.

 

Prevederile statutare ale legii 50/1991 permit şi reglementează anumite excepţii, detaliind cazurile în care terenul construibil poate fi închiriat fără licitaţie, iar aceste cazuri reprezintă excepţia de la regulă.

 

Detaliile de identificare referitoare la terenul care face obiectul unei licitaţii se vor publica de către primarii unităţilor administrativ teritoriale unde este localizat, prin afişarea la sediul birourilor acestora şi prin publicarea în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, cu cel puţin 20 de zile înainte de data licitaţiei. Datele publicate privitoare la licitaţie vor conţine elemente cu privire la data şi locul licitaţiei, suprafaţa terenului şi destinaţia acestuia stabilită prin documentaţia cadastrală şi redevenţa minimă anuală.Ofertele vor fi însoţite de un studiu de pre-fezabilitate sau de fezabilitate, după caz, inclusiv de elementele tehnice obligatorii necesare pentru descrierea funcţionalităţii şi capacităţii de construcţie, rata de ocupare a terenului şi alte elemente din certificatul de urbanism. Ofertele nu vor fi acceptate numai pe baza faptului ca acestea corespund prevederilor documentaţiei de urbanism, aprobate prin lege. În mod evident, această informaţie nu este suficientă.

 

Pagina 1/2
 1 2   

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.