EY ROMANIA

  |  09.10.2014

OCDE a emis un raport referitor la Actiunea 2 a Planului de actiune BEPS privind aranjamentele hibride

La data de 16 septembrie 2014, OCDE a emis o serie de documente care abordeaza sapte dintre ariile de interes cuprinse in Planul de actiune BEPS

Raportul referitor la Actiunea 2, intitulat „Neutralizarea efectelor aranjamentelor hibride” (Raportul privind neutralizarea efectelor aranjamentelor hibride sau Raportul) este structurat in doua parti care contin recomandari privind legislatia nationala si conventiile de evitare a dublei impuneri.


Descriere generala
Prima parte a Raportului privind aranjamentele hibride ofera recomandari de modificare a legislatiei nationale in vederea eliminarii efectelor negative constand in general din deducerea aceleiasi cheltuieli de mai multe ori, deduceri intr-un stat fara impozitarea venitului corespondent in alt stat sau generarea unor credite fiscale externe multiple pentru un singur impozit platit in alte state.


Raportul recomanda implementarea unor reguli care incearca sa conecteze tratamentul fiscal al unei plati in legatura cu o anumita entitate sau aranjament hibrid dintr-o anumita jurisdictie de tratamentul fiscal al platii respective aplicat in cealalta jurisdictie.


In continuare, acesta sugereaza „o ordine de reglementare” prin care regulile principale si de protectie s-ar aplica in vederea evitarii dublei neimpozitari (respectiv dubla deducere sau deducere directa sau indirecta si neimpozitare) si a evitarii dublei impuneri. In cele din urma, reflectand observatiile primite de la comunitatea de afaceri si persoanele interesate, Raportul limiteaza aria de aplicabilitate a regulilor recomandate utilizand „abordarea de tip bottom-up” (de la particular la general). Mai concret, regulile recomandate s-ar aplica in cazul aranjamentelor hibrid la care participa parti afiliate (pragul a fost majorat la 25%) si membrii aceluiasi grup controlat, precum si in cazul anumitor aranjamente „structurate”.


Cea de-a doua parte a Raportului descrie modificarile aduse Conventiei Model pentru evitarea dublei impuneri a OCDE pentru a asigura ca instrumentele si entitatile hibride nu beneficiaza in mod necuvenit de prevederile conventiilor si pentru a coordona recomandarile privind legislatia nationala cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri.


Acest raport include in special urmatoarele: (i) o discutie asupra noului articol 4(3) al Conventiei Model pentru evitarea dublei impuneri a OCDE dupa cum este prezentat in raportul referitor la Actiunea 6 privind prevenirea aplicarii abuzive a conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul entitatilor cu dubla rezidenta; (ii) o noua prevedere cuprinsa in articolul 1 si modificari aduse comentariilor conexe care abordeaza entitati fiscale transparente; si (iii) diferite propuneri de modificare menite sa abordeze aspecte privind conventiile de evitare a dublei impuneri care pot aparea in urma modificarilor recomandate ale legislatiei nationale.


Implicatii
Recomandarile cuprinse in Raportul privind aranjamentele hibride reflecta numeroasele puncte de vedere primite din partea comunitatii de afaceri si a persoanelor interesate.


Raportul limiteaza aplicarea regulilor hibride in cazul aranjamentelor structurate si tranzactiilor cu parti afiliate. Pragul in cazul partilor afiliate a fost majorat de la 10% la 25%.


Potrivit Raportului, OCDE continua sa lucreze asupra Actiunii 2 pentru a aborda anumite aspecte care tin de substanta si implementare. In acest sens, OCDE intentioneaza sa elaboreze recomandari cu privire la modul de functionare in practica al acestor reguli, incluzand o serie de exemple practice. Raportul remarca de asemenea ca exista arii specifice in care recomandarile privind legislatia nationala ar putea necesita modificari suplimentare.


Cele doua arii la care se face referire sunt: tratamentul anumitor tranzactii pe piata de capital, cum ar fi imprumutul de titluri de valoare si operatiunile repo si regulile privind instrumentele hibrid importate (respectiv deducerea/ neimpozitarea extinse la o jurisdictie terta utilizand imprumuturi intre parti afiliate).


In plus, OCDE va analiza in continuare motivele de ingrijorare exprimate de state si companii referitoare la aplicarea regulilor in cazul capitalului hibrid intragrup. OCDE se va referi totodata la tratamentul potential al impunerii conform regulilor aplicabile in cazul CFC. Pana la finalizarea demersurilor privind capitalul hibrid si aspectele legate de impunerea CFC si ajungerea la un consens, statele au libertatea de a alege politica proprie in acest domeniu.


Este important ca persoanele interesate sa colaboreze in continuare cu OCDE si legiuitorii din statele respective pe masura ce demersurile privind solutionarea acestor aspecte tehnice si dezvoltarea unor reguli detaliate de implementare continua in anul 2015.


Se asteapta ca recomandarile pe aceasta tema sa fie finalizate in luna septembrie 2015.
 

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.