MAZARS ROMANIA S.R.L.

  |  24.10.2013

Noul cod al insolventei

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 / 04.10.2013 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91 / 02.10.2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Având în vedere că Legea nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare “Legea 85”), era concepută pro-debitor şi interpretată de debitori ca o procedură de minimizare a gradului de valorificare a activelor şi a recuperării creanţelor de către creditori;

 

Având în vedere durata lungă a procedurilor şi inexistenţa posibilităţii de a accesa finanţări în procedura insolvenţei;

 

Având în vedere necesitatea transpunerii Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 04.04.2001 privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit şi necesitatea facilitării aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.346 / 2000 al Consiliului din 29.05.2000 privind procedurile de insolvenţă, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 / 04.10.2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91 / 02.10.2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (denumită în continuare “OUG 91”).

OUG 91 stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei, începând cu data de 25.10.2013.

 

Prevederile OUG 91 se vor aplica şi procedurilor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu anumite excepţii.
În comparaţie cu Legea 85, OUG 91 prevede că procedurile se aplică şi regiilor autonome.

 

Principalele noutăţi reglementate de OUG 91 sunt:

 • introducerea noţiunii de mandat ad-hoc prin care debitorul solicită instanţei desemnarea unui mandatar ad-hoc, dintre practicienii în insolvenţă, în scopul realizării unei înţelegeri între debitor şi creditor în termen de 90 de zile;
 • reglementarea concordatului preventiv ca soluţie a prevenirii procedurii insolvenţei prin care debitorul solicită deschiderea unei proceduri de concordat preventiv, care are ca scop întocmirea şi aprobarea unui proiect de concordat preventiv şi a unui plan de redresare;
 • pragul minim impus atât creditorilor cât şi debitorilor pentru a solicita deschiderea procedurii insolvenţei este stabilit la valoarea de 40.000 RON (conform Legii 85, acesta era în valoare de 45.000 RON şi era aplicabil doar pentru creditori);
 • prezumarea stării de insolvenţă în cazul neachitării de către debitor a datoriilor certe, lichide şi exigibile într-un termen de 60 de zile de la scadenţa acestora (conform Legii 85, termenul era de 90 de zile);
 • în cazul deschiderii procedurii la cererea debitorului, acesta nu va mai putea numi un administrator judiciar, acest aspect rămânând în sarcina judecătorului sindic;
 • după depunerea cererii de deschidere a procedurii, judecătorul sindic poate pronunţa o hotărâre privind suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită;
 • obligativitatea arătării de către debitor, în momentul depunerii cererii, a tuturor creditorilor săi, indiferent de tipul creanţelor acestora;
 • în cazul cererii formulate de creditor, la solicitarea debitorului, judecătorul sindic poate dispune în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauţiuni de 10% din valoarea creanţei, dar nu mai mult de 40.000 RON;
 • tratamentul creanţelor provenite din contractele de leasing financiar;
 • posibilitatea anulării actelor frauduloase de către administratorul / lichidatorul judiciar;
 • după data deschiderii procedurii, administratorul / lichidatorul judiciar va putea desface contractele de muncă ale personalului debitoarei de urgenţă în anumite condiţii;
 • executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi un (1) an, începând cu data confirmării acestuia de judecătorul sindic, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă de maximum un (1) an;
 • introducerea unui criteriu suplimentar în vederea aprobării planului de reorganizare, respectiv votul pozitiv al creditorilor deţinând 50% din valoarea totală a creanţelor;
 • introducerea de dispoziţii privind grupul de societăţi;
 • introducerea de dispoziţii privind falimentul instituţiilor de credit;
 • introducerea de dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare şi reasigurare;
 • introducerea de dispoziţii referitoare la insolvenţa transfrontalieră.

De asemenea, OUG 91 prevede şi sancţiuni cuprinse între posibilitatea aplicării de amenzi și închisoarea de până la 20 de ani, în funcţie de infracţiunea comisă.

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.