EY ROMANIA

  |  26.07.2016

Modificări aduse Legii nr. 321 / 2009 privind comercializarea produselor alimentare

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 321 / 2009 privind comercializarea produselor alimentare (“Legea 150 / 2016”) s-a publicat in Monitorul Oficial Partea I in data de 15 iulie 2016 si va intra in vigoare la data de 18 iulie 2016 (cu excepția unor prevederi expres prevazute de lege).

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 321 / 2009 privind comercializarea produselor alimentare (“Legea 150 /
2016”) s-a publicat in Monitorul Oficial Partea I in data de 15 iulie 2016 si va intra in vigoare la data de 18 iulie 2016 (cu exceptia unor prevederi expres prevazute de lege).

 

Domeniul de aplicare si scopul reglementarii

 

In forma propusa de initiatori, Legea 150/2016 avea cateva obiective principale, din care amintim: (i) prin limitarea programului de lucru al supermarketurilor sa se asigure o reorientare a consumatorului roman catre familie, activitate in aer liber, cultura; (ii) incurajarea productiei agricole nationale, crearea de noi locuri de munca; (iii) cresterea calitatii produselor autohtone pentru a putea concura cu produsele de import distribuite in supermarketuri.

 

Pe parcursul procesului legislativ, proiectul de lege a suferit diferite modificari. Printre altele, amendamentul care se refera la limitarea programului de lucru al supermarketurilor a fost eliminat din forma finala a Legii 150 / 2016.

 

Cele mai importante prevederi

 

Modificari privind serviciile, costurile, taxele ce pot fi facturate / refacturate in relatia dintre furnizor si comerciant

Potrivit noilor prevederi legale, este interzis oricarui comerciant sa solicite facturarea / refacturarea si sa incaseze de la furnizor
taxe si servicii.

 

Noua prevedere este una generala, mai larga, care inlocuieste un text de lege ce prevedea mai specific faptul ca nu pot fi solicitate si incasate de la furnizor (i) plata de servicii care nu au legatura directa cu operatiunea de vanzare; si (ii) plata unor servicii legate de extinderea retelei de distributie a comerciantului, amenajarile spatiilor de vanzare ale comerciantului sau de operatiunile si evenimentele de promovare a activitatii si imaginii comerciantului.


Nerespectarea acestei interdictii este sanctionata cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21 / 1996, republicata; in caz de abatere repetata se poate suspenda autorizaţia de funcţionare a comerciantului pentru o perioada de pana la 6 luni.


Abrogarea prevederilor privind listarea si delistarea produselor


Legea 150 / 2016 abroga prevederile legale care reglementau listarea produselor (si implicit prevederile privind delistarea) care se refereau la obligatia asumata de comerciant de a pune in vanzare directa catre consumator tipurile de produse oferite de furnizor prin contractul comercial.


Modificari privind receptia marfurilor


Potrivit Legii 150 / 2016, receptia marfurilor poate fi refuzata la momentul livrarii si nu intr-un termen de 24 de ore de la livrare asa cum se prevedea anterior, in caz contrar marfa fiind considerata acceptata.


Daca partile convin insa prin contract ca receptia cantitativa si calitativa a marfurilor sa se faca ulterior livrarii, potrivit Legii 150 / 2016, documentul de receptie trebuie transmis in forma scrisa furnizorului in maxim 24 de ore de la momentul punerii la dispozitia comerciantului a marfii si nu in termen de 48 de ore, asa cum se prevedea anterior. Aceasta prevedere nu se aplica produselor alimentare proaspete (asa cum acestea sunt definite de Legea 150 / 2016), in cazul carora receptia cantitativa si calitativa a marfurilor se va face in momentul livrarii.


Legea 150 / 2016 a abrogat prevederea legala potrivit careia termenul prevazut de lege pentru transmiterea documentului de receptie (in situatia in care partile au agreat o data de receptie ulterioara livrarii) se aplica si in cazul facturilor.


Nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza posibilitatea de a refuza receptia marfurilor la momentul livrarii, respectiv, de a transmite documentul de receptie in maxim 24 de ore de la momentul punerii la dispozitia comerciantului a marfii (daca partile au agreata o data de receptie ulterioara livrarii) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21 / 1996, republicata.


Modificari privind obligatiile de plata intre comerciant si furnizorul de produse alimentare


Legea 150 / 2016 introduce un termen maxim in care comerciantul poate face plata catre furnizor pentru produsele contractate şi livrate, respectiv 30 de zile calendaristice. Prin excepţie, acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice in cazul produselor alimentare proaspete (astfel cum acestea sunt definite de Legea 150 / 2016).


Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21 / 1996, republicata.


Introducerea unor obligatii speciale pentru comerciantii privind produsele romanesti


Printre altele, Legea 150 / 2016 introduce urmatoarele obligatii pentru comercianti:


 obligatia de a acorda spatii distincte de expunere si vanzare produselor romanesti, in conditiile legii.
Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21 / 1996, republicata.
 obligatia ca, pentru categoriile carne, oua, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate şi de panificaţie, sa achiziţioneze aceste produse in proporţie de cel puţin 51% din volumul de marfa pe raft, corespunzator fiecarei categorii de produse alimentare, din lanţul alimentar scurt, aşa cum este definit in conformitate cu legislaţia in vigoare. Aceasta obligatie nu incuba comercianţilor care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau deţin active total de pana la doua milioane de euro, echivalent in lei.


Prevederile care reglementeaza aceasta obligatie vor intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea lor in Monitorul Oficial.


Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21 / 1996, republicata.


Modificarile aduse prin Legea 150 / 2016 pot genera şi o serie de implicaţii fiscale majore asupra participanţilor in lanţul comercial, atat din punctul de vedere al impozitului pe profit cat şi din punct de vedere TVA. Aceste implicaţii vor trebui analizate de la caz la caz, in funcţie de aranjamentele comerciale existente intre comercianţi şi furnizorii lor.

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.