EY ROMANIA

  |  21.07.2016

Buletin fiscal Nr. 23 Iulie 2016

Ordin al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 1.056 / 4.435 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, Monitorul Oficial nr. 526 / 13 iulie 2016

Ordinul actualizeaza normele privind stimulentele fiscale aferente activitatilor de cercetare-dezvoltare acordate la calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil, pentru a fi in concordanta cu prevederile Legii 227 / 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. La data intrarii in vigoare a acestui Ordin, se abroga Ordinul nr. 2.086 / 4.504 / 2010.


Ordinul aduce o serie de modificari si clarificari, raportat la normele precedente. Dintre acestea, le amintim pe cele mai importante:


• Daca o parte din activitatile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil sunt efectuate prin intermediul unui tert, respectivul tert beneficiaza de deducerea suplimentara in cazul in care sunt indeplinite celelalte conditii pentru acordarea facilitatii. In acest caz, contribuabilul beneficiar nu va mai putea lua in calcul propriului stimulent cheltuielile inregistrate in legatura cu tertul respectiv;


• In situatia in care activitatile de cercetare-dezvoltare sunt desfasurate de mai multi contribuabili prin colaborare / asociere / acord, deducerile se calculeaza individual pentru fiecare contribuabil, pe baza cheltuielilor eligibile efectuate.

 

Cheltuielile eligibile efectuate de un contribuabil nu sunt luate in calcul in determinarea stimulentelor fiscale acordate celorlalti contribuabili;


• Normele s-au aliniat cu prevederile din Codul fiscal: ca si conditie pentru acordarea deducerii suplimentare, activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie sa se incadreze in categoria activitatilor de cercetare aplicativa si / sau de dezvoltare tehnologica, asa cum mentioneaza si Codul fiscal (inainte, ele trebuiau sa fie de natura cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale);


• Prevederile in legatura cu posibilitatea contribuabilului de a solicita efectuarea unei certificari / expertize privind indeplinirea conditiilor de acordare a stimulentelor fiscale au fost eliminate. Exista totusi un articol ce prevede infiintarea Registrului expertilor pe domenii de cercetare-dezvoltare constituit de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice pentru a determina daca activitatile pot fi incadrate in categoria celor de cercetare-dezvoltare;


• De asemenea, definitiile termenilor specifici au fost eliminate si se face trimitere la Ordonanta Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, precum si Manualul Frascati emis de OCED.
 

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.